w naszej ofercie: 14747 imprez, 17899 terminów!

+48 12 648 99 77
+48 12 647 11 88
+48 12 647 22 66
E-mail:
Hasło:
Ecotravel - Wielkanoc W Barcelonie 2019 - 8 dni samolotem z Katowic, Wycieczka samolotowa do Hiszpanii do Barcelony, Barcelona samolotem
Wszystko o tej ofercie wie:

WIELKANOC W BARCELONIE 2019

8 dni samolotem z Katowic, Wycieczka samolotowa do Hiszpanii do Barcelony, Barcelona samolotem

Wyżywienie: śniadanie i obiadokolacja (HB)
PROMOCJA
Promocje ograniczone ilością miejsc.
Ocena oferty:
Kod oferty:
124784533
oferta w pdf
Zapraszamy w fascynuj��c�� podr���� wielkanocn�� do szalonego ��wiata Gaudiego, Picassa i Salvadora Dali, do miasta, kt��re t��tni ��yciem przez ca���� dob��, a atmosfera magicznych fontann, czy pasjonuj��cego ta��ca flamenco oraz smaki wy��mienitej katalo��skiej kuchni, Cavy oraz sangrii na d��ugo pozostaj�� w pami��ci. Zapieraj��ce dech w piersiach widoki, wspania��a ��r��dziemnomorska przyroda, liczne dyskoteki i kluby nocne oraz doskona��e warunki do uprawiania sport��w wodnych sprawiaj��, ��e nikt nie nudzi si�� w stolicy Katalonii!
Program:
Dzie�� 1:
Odprawa na lotnisku i przelot do Barcelony - stolicy Katalonii. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, czas wolny na pla��owanie lub korzystanie z lokalnych atrakcji w zale��no��ci od godzin przylotu.
Dzie�� 2-3:
Kolejne dwa dni to czas na poznanie wspania��ej atmosfery, fascynuj��cych zabytk��w i najciekawszych atrakcji Barcelony, takich jak
- Ko��ci���� Sagrada Familia zachwycaj��cy symboliczn��, bogat�� architektur��, fantazyjnymi formami, uwa��any jest za dzie��o ��ycia Antonio Gaudiego
- Pa��ac Guell b��d��cy niezwyk��ym po����czeniem typowej architektury katalo��skiej z kunsztownymi zdobieniami
- Domy Gaudiego - symbole Barcelony, kt��re zachwycaj��, s�� genialne, szalone, dziwaczne i faluj��ce
- Park de la Ciutadella z przepi��kn�� i romantyczn�� fontann�� Cascada oraz najwa��niejszym miejscem w regionie - Parlamentem Katalo��skim
- La Rambla - s��ynny deptak t��tni��cy ��yciem przez ca���� dob��, gdzie gromadz�� si�� uliczni arty��ci i sprzedawcy
- La Boqueria - ogromny targ, gdzie bogactwo r����norodnych owoc��w oraz najdziwniejszych gatunk��w ryb zachwyci ka��dego
- Dzielnica Gotycka z malowniczymi, w��skimi alejkami wij��cymi si�� mi��dzy historycznymi budynkami, kt��re otaczaj�� niezwyk���� katedr�� ��w. Eulalli, z wewn��trznym ogrodem otoczonym kru��gankiem, po kt��rym przechadzaj�� si�� g��si
- Wzg��rze Montjuic z kompleksem budowli wykorzystywanych podczas Igrzysk Olimpijskich w 1992 roku, z kt��rego roztacza si�� przepi��kny widok na magiczn�� Stolic�� Katalonii
- Park Guell imponuj��cy wspania���� przyrod��, bajeczn�� architektur��, ciekawymi rze��bami, oryginalnymi mozaikami oraz najd��u��sz�� ��awk�� ��wiata
W przerwach podczas zwiedzania proponujemy czas wolny na posi��ek, podczas kt��rego b��dzie mo��liwo���� spr��bowania katalo��skich potraw, takich jak s��ynne tapas, paella czy Crema Catalana (p��atne indywidualnie wg zam��wienia).
Ponadto Barcelona oferuje bogaty wachlarz atrakcji dodatkowych, realizowanych fakultatywnie w czasie wolnym, w kt��rym ka��dy znajdzie co�� dla siebie:

- Procesja d'Egl��sia de Sant Agusti z dzielnicy Raval do Starego Miasta, przypominaj��ca przedstawienie teatralne z krzy��em niesionym przez ludzi przebranych w specjalnie uszyte na t�� okazj�� stroje
- rejs zabytkowym statkiem Las Golondrinas wzd��u�� wybrze��a Barcelony, pozwalaj��cy zobaczy�� miasto i port z zupe��nie innej strony - od strony morza (ok. 16 euro/os.)
- Ogr��d Botaniczny, kt��rego ro��linno���� przeniesie nas do najr����niejszych zak��tk��w ��wiata, od Chile i Kalifornii, przez Afryk�� do Australii (ok. 4 euro/os.)
- Barcelo��skie Zoo ��� doskona��e miejsce na odpoczynek od zgie��ku miasta, piknik na zielonej trawie, spacer w��r��d przer����nych gatunk��w zwierz��t oraz drzew (ok. 22 euro/os.)
- Oceanarium, gdzie mo��na podziwia�� najr����niejsze gatunki fauny i flory wodnej, kt��re ogl��da si�� od spodu id��c d��ugim podwodnym tunelem (ok. 20 euro/os.)
- zjazd kolejk�� do Barcelonety oferuj��cy mo��liwo���� podziwiania miasta z lotu ptaka (ok. 12 euro/os.), nast��pnie proponujemy wypoczynek na s��ynnej barcelo��skiej pla��y
- Stadion Camp Nou to gratka dla fan��w FC Barcelona i wszystkich mi��o��nik��w sportu (ok. 28 euro/os.)
- Muzeum Czekolady ��� misternie wykonane figurki, rze��by, postacie z kresk��wek oraz historia czekolady, a do tego nawet bilety to pyszne czekoladki (ok. 8 euro/os.)
- Muzeum Picassa, gdzie zgromadzono jedn�� z najwi��kszych kolekcji z pocz��tkowego okresu tw��rczo��ci artysty (ok. 12 euro/os.)
Wieczorami proponujemy s��ynne barcelo��skie rozrywki, kt��re ��wietnie oddaj�� ducha miasta:
- Magiczne fontanny ��� wspania��a, bajkowa i romantyczna gra wody, ��wiate�� i muzyki na Plaza de Espana (39 euro/os.)
- Wiecz��r flamenco ��� kolacja regionalna z winem i pokazami tradycyjnego hiszpa��skiego ta��ca w wykonaniu profesjonalist��w (ok. 40-50 euro/os.)
- City Hall ��� oryginalna dyskoteka-teatr w samym centrum miasta (dojazd i zam��wienie p��atne indywidualnie)
- Mecz pi��ki no��nej ��� niezapomniane prze��ycie dla wszystkich fan��w ligi hiszpa��skiej (od 50 euro/os.)
Dzie�� 4-7:
Proponujemy jako dni wolne, kt��re mo��na przeznaczy�� na wypoczynek nad morzem, korzystanie z lokalnych atrakcji, takich jak gokarty, windsurfing, nurkowanie i parasailing lub wizyt�� w lokalnych parkach i ogrodach botanicznych albo wzi��cie udzia��u w wycieczce fakultatywnej.
- Montserrat ��� naj��wi��tsze miejsce i duchowa stolica Katalonii z fantastycznym krajobrazem masywu g��rskiego ukszta��towanego przez stercz��ce niczym z��by pi��y formacje skalne. Zapraszamy do poznania niezwyk��ej opowie��ci zwi��zanej z figurk�� Czarnej Madonny - spe��niaj��cej ludzkie marzenia. W czasie wycieczki poznamy ca���� histori�� tego miejsca oraz spr��bujemy r����nych gatunk��w ser��w, miodu oraz tradycyjnej benedykty��skiej nalewki. Cena ok. 45 euro/os.
- Tossa de Mar - morska wycieczka statkiem typu katamaran, podczas kt��rej b��dziemy podziwia�� pas dzikiego skalistego wybrze��a Costa Brava oraz miasto s��yn��ce z jednej z najpi��kniejszych w Hiszpanii, ��redniowiecznej star��wki Vila Vella. Zwiedzimy twierdz��, kt��ra nigdy nie zosta��a zdobyta przez pirat��w, miejsce gdzie kr��cono film ���Pandora i Lataj��cy Holender��� i urokliw�� pla��e zakochanych. W drodze powrotnej wst��pimy do bodegi hiszpa��skiej, gdzie spr��bujemy w��dlin katalo��skich, regionalnych win prosto z beczki oraz wy��mienitych s��odyczy hiszpa��skich. Cena ok. 45 euro/os.
- Figueres - Girona - Na pocz��tek odwiedzimy miasto Figueras, gdzie znajduje si�� Teatr-Muzeum Salvadora Dali. Podziwia�� b��dziemy absurdalne wn��trza surrealistycznego, malinowego budynku, wype��nione ogromn�� kolekcj�� dzie�� jednego z najznamienitszych malarzy i ekscentryk��w wszech czas��w. Zajrzymy tak��e do skarbca, gdzie znajdziemy niesamowit�� rewi�� kunsztownej bi��uterii. W drodze powrotnej zatrzymamy si�� w magicznej Gironie, gdzie zachwyca�� b��dziemy si�� jej cudown�� dzielnic�� gotyck��, uroczymi kamieniczkami, labiryntem uliczek i plac��w. Podczas zwiedzania b��dziemy mie�� mo��liwo���� skosztowania typowych giro��skich nalewek oraz przepysznych hiszpa��skich s��odyczy. Cena ok. 49 euro/os.
- Marineland ��� zapraszamy do wspania��ego wodnego ��wiata, gdzie opr��cz szale��stwa na zje��d��alniach, b��dziemy mieli okazj�� zobaczy�� pokazy delfin��w, inteligentne papugi oraz akrobacje fok. Cena ok. 39 euro/os.
- Empuriabrava - miasto nazywane Katalo��sk�� Wenecj��, wzorowane na Florydzie, kt��re sta��o si�� europejskim Miami, jeden z najbardziej znacz��cych port��w mieszkalnych na ��wiecie posiadaj��cy a�� 24 kana��y ��eglugowe. Wybierzemy si�� w rejs kana��ami mi��dzy bogatymi rezydencjami, przespacerujemy si�� nadmorsk�� promenad�� w otoczeniu ekskluzywnych jacht��w, zjemy typowo katalo��ski posi��ek w tawernie i skosztujemy wy��mienitego wina hiszpa��skiego. Cena ok. 49 euro/os.
- Rupit - Besalu - urokliwa wycieczka do dw��ch ��redniowiecznych katalo��skich miasteczek; Besalu - ��redniowiecznej osady z roma��skim ko��cio��em klasztornym i Rupit, kt��rego kr��te uliczki, domy z kamienia i place z podcieniami przenios�� nas w czas ��redniowiecza. W trakcie wycieczki zjemy obiad w restauracji po��o��onej na wzg��rzu, sk��d rozci��ga si�� niesamowity widok na okoliczne g��ry. Cena ok. 49 euro/os.
- Andora ��� wycieczka do przepi��knie po��o��onego, ma��ego pa��stwa skrytego mi��dzy szczytami Pirenej��w, b��d��cego wymarzonym miejscem dla mi��o��nik��w zakup��w. W strefie bezc��owej mo��na znale���� wiele atrakcyjnych produkt��w - kusz��ce luksusowym wykonaniem ubrania, bi��uteri�� czy wysokiej jako��ci sprz��t elektroniczny. Cena ok. 79 euro/os.
- Smaki ��redniowiecznej Francji- wycieczk�� zaczniemy od wizyty w uroczym miasteczku Collioure, po��o��onym na wybrze��u Francji. Zwiedzimy roma��ski ko��ci���� Notre-Dame-des-Anges, a nastepnie przejdziemy do zamku po��o��onego na wodzie (Ch��teau royal), z kt��rego rozci��gaj�� si�� piekne widoki na miasto, pla��e oraz g��ry. Kolejnym punktem wizyty b��dzie port Leucate, gdzie znajduja si�� najbardziej znane hodowle ostryg we Francji (mo��liwo���� degustacji ��wie��ych owoc��w morza). Miejscem docelowym b��dzie zamek w Carcassonne - najwi��kszy w Europie ��redniowieczny kompleks urbanistyczny, wpisany na list�� ��wiatowego dziedzictwa UNESCO. Cena ok. 89 euro/os.
Wieczorami proponujemy odwiedzi�� lokalne tawerny, puby i restauracje w nadmorskich miejscowo��ciach, w kt��rych b��dziemy mieli niepowtarzaln�� mo��liwo���� smakowania specja����w kuchni katalo��skiej oraz lokalnych win, sangrii, carajillo czy Cavy (p��atne indywidualnie wg zam��wienia).
Dzie�� 8:
Wymeldowanie z hotelu, czas wolny w zale��no��ci od godzin wylotu, transfer na lotnisko, przelot do Polski.
Zakwaterowanie podstawowe:
Hotele 3* po��o��one na wybrze��u Costa del Maresme w s��ynnych kurortach nadmorskich Calella, Santa Susanna i Malgrat de Mar, oddalonych ok. 50-400m od morza i ok. 50 km od Barcelony (ok. 50 min jazdy kolejk�� do jej centrum). Wszystkie hotele dysponuj�� wygodnymi pokojami 2- osobowymi ( z mo��liwo��ci�� 1 dostawki) z ��azienk��, TV i telefonem.
Wy��ywienie - ��niadania i obiadokolacje w formie bufetu
Hotele 3* np. Catalonia***, Reymar Playa***, Riviera***, Reymar***, Sorra Daurada***, Alhambra***, Summer Sun***
Informacje dodatkowe:
- Spotkanie z pilotem/przedstawicielem organizatora nast��pi na lotnisku w Polsce lub po przylocie w Barcelonie.
- Transfery z/na lotnisko oraz przejazdy podczas realizacji programu zwiedzania s�� realizowane busem lub autokarem w zale��no��ci od ilo��ci os��b. W niekt��rych przypadkach przejazdy mog�� by�� realizowane komunikacj�� miejsk�� i/lub podmiejsk��.
- Kolejno���� dni zwiedzania mo��e ulec zmianie.
- Pilot nie oprowadza wewn��trz obiekt��w.
- W przypadku wylotu z Barcelony w godzinach porannych zamiast ��niadania mo��e by�� wydany pakiet ��niadaniowy.
- Linia lotnicza i godziny przelot��w mog�� ulec zmianie.
- ���Single��� - bez dop��aty, przy dokwaterowaniu do pokoju 2 lub 3 osobowego (opcja na zapytanie).
- ���Zni��ki dla dzieci��� - dotycz�� dziecka do 12 lat zakwaterowanego wsp��lnie z 2 osobami pe��nop��atnymi.
WA��NE:
Bardzo prosimy o dok��adne wype��nianie formularza rezerwacyjnego w szczeg��lno��ci podania pe��nego nazwiska i imienia zgodnego z dokumentem, kt��rym b��d�� si�� Pa��stwo pos��ugiwali podczas podr����y, daty urodzenia oraz obywatelstwa. Prosimy te�� o sprawdzenie terminu wa��no��ci tego dokumentu.

Terminy i ceny

17.04-24.04.2019

Osoba doros��a Dziecko 0-2 Dziecko 2-12 Wolne miejsca
Pok��j jednoosobowy 3290 PLN 3190 PLN Sprawdź
Pok��j dwuosobowy 2490 PLN 2390 PLN 300 PLN 200 PLN 2190 PLN 2090 PLN Sprawdź
Promocje ograniczone ilością miejsc.
Promocje ograniczone ilością miejsc.

Zniżki i dopłaty

ubezpieczenie od kosztow rezygnacji : Dopłata 2,8%
dobrowolna dop��ata do baga��u g����wnego 10 kg : Dopłata 120 PLN
dobrowolna dop��ata do baga��u g����wnego 20 kg : Dopłata 300 PLN
dop��ata na turystyczny fundusz gwarancyjny (TFG) : Dopłata 10 PLN

Zakwaterowanie

Hotel

Wyżywienie

śniadanie i obiadokolacja (HB)

Transport

17.04-24.04.2019

Samolot

Miejscowość Godzina odjazdu Cena
Katowice-Pyrzowice 17:55:00 Dopłata 0 PLN

Cena zawiera

- przelot samolotem na wybranej trasie
- op��aty i podatki lotniskowe
- koszt przewozu baga��u podr��cznego (WIZZAIR o wymiarach 40x30x20cm, waga do 10 kg, RYANAIR o wymiarach 40x20x25cm, waga do 10 kg)
- 7 nocleg��w w hotelu 3*
- zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym
- 7 ��niada��
- 7 obiadokolacji
- opiek�� polskoj��zycznego pilota/przedstawiciela Organizatora
- podstawowe ubezpieczenie KL, NNW, baga��u
- gwarancj�� niezmienno��ci ceny

Cena nie zawiera

- Orientacyjnego kosztu uczestnictwa w programie ramowym, na kt��ry nale��y przeznaczy�� dodatkowo ok. 130 ��� 140 euro/osoba. Kwota ta obejmuje transfery z/na lotnisko, podatek turystyczny, bilety wst��p��w do zwiedzanych atrakcji, przejazdy podczas realizacji programu zwiedzania oraz us��ugi lokalnych przewodnik��w.
- Kosztu wycieczek fakultatywnych i atrakcji pozaprogramowych.
- Kosztu posi��k��w zamawianych indywidualnie.
- Kosztu napoi do obiadokolacji - p��atne wed��ug indywidualnych zam��wie��.
- Kosztu us��ugi przewozu baga��u rejestrowanego, kt��rego waga uzale��niona jest od linii lotniczej realizuj��cej przelot (WIZZAIR - do 10kg; RYANAIR - do 10kg o maksymalnych wymiarach 55x40x20cm;. Us��ug�� t�� mo��na naby�� opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podr����uj��cych os��b za dodatkow�� op��at��.
- Kosztu us��ugi przewozu baga��u g����wnego (rejestrowanego), kt��rego waga uzale��niona jest od linii lotniczej realizuj��cej przelot (WIZZAIR - do 20kg; RYANAIR - do 20kg. Us��ug�� t�� mo��na naby�� opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podr����uj��cych os��b za dodatkow�� op��at��.
- Dop��aty do pokoju jednoosobowego (800 PLN/os.)
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte maj�� jedynie charakter informacyjny i mog�� ulec zmianie.

Galeria

comments powered by Disqus
Nasze marki:

Biuro Podróży Ecotravel

ul. Bulwarowa 35d/42, 31-751 Kraków (Nowa Huta)

+48 12 6489977, +48 12 6472266
+48 12 6471188, +48 12 6813692
fax.: +48 12 391 72 03
bok@ecotravel.pl

godz. otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00-18:00
Sobota - Niedziela: nieczynne

Opublikowane na stronach internetowych www.ecotravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.